Obecní policie v dubnu: Začouzený rozchod

V dubnu řešili strážníci obecní policie několik případů skoro až kuriózních. Ten,podle něhož byl zvolen titulek, se odehrál u rybníka. A co že se tam stalo? Čtěte uvnitř článku.

V první dubnové dekádě přijala obecní policie hlášení o výskytu stojícího vozidla taxislužby v Baštěcké ulici u rybníka. Bylo už po deváté hodině a auto tam stálo s nastartovaným motorem údajně několik hodin. Hlídka ale na místě zjistila, že žádné neštěstí se na místě díkybohu nestalo. Tedy ne tak úplně. Řidič tu tak dlouho řešil svoje zlomené srdce – potřeboval si vyříkat s bývalou přítelkyní čerstvý rozchod. Po kontrole totožnosti a domluvě pak místo promptně opustil. Doufejme, že už je z toho venku,

V polovině měsíce oznámila stěžovatelka strážníkům, že v Krátké ulici kdosi vyložil na vozovku staré pneumatiky. V tomto případě se nepodařilo zjistit ani to, jak dlouho na ulici ležely, po 50 minutách, když dorazila na místo hlídka, už byly pryč. 

Už dlouho jsme nezmiňovali problémy s psími miláčky, takže tentokrát tady jeden případ máme. Ovčák se pohyboval bez dozoru a vodítka v ulici U Prutníku. Vzhledem k tomu, že vběhl na cizí zahradu a oznamovatelce se podařilo zamezit jeho návratu zpět do „volného výběhu“, dopadlo vše dobře. Strážníci ztotožnili majitelku a ta si psa bohatší o poučení o jeho správném zabezpečení a chudší o 500,- Kč, které musela uhradit jako pokutu, odvedla domů.

Pouze domluvami řešili tentokrát strážníci několik případů nesprávného parkování v obytných zónách i na Hlavní a Kojetické. Překročení rychlosti naopak zaznamenáno v dubnu nebylo.

V Baštěcké jsme začali, tak tu i skončíme. Při běžné hlídkové činnosti strážníci zjistili rozsáhlé znečištění komunikace i jejího původce. Ke cti tomuto řidiči zemědělského stroje slouží, že při další obhlídce rajonu byla silnice už uklizená. Tedy chválíme.

-sob-