Obecní policie v dubnu: Na čarodějnice s airsoftkami (AKTUALIZOVÁNO)

Měření rychlosti a preventivní činnost, ale taky asistence u dopravní nehody, provedení důkazního řízení ve věci údajného přestupku a dohled nad „čarodějnicemi“.

Neúspěšná měření rychlosti obecní policií na průtazích obcí jsou pochopitelně z pohledu Předbojáků velkým úspěchem. Znamenají totiž, že se snížil počet automobilistů projíždějících Předbojí rychlostí vyšší než povolenou. Měření se v průběhu letních měsíců zintenzivní, ale my věříme, že výsledky se výrazně nezhorší.

Kamenem úrazu (ale je nutno poznamenat, že nikoli v Předboji největším) je stále stání vozidel v obytných zónách. Univerzální řešení jsme nenašli, proto pokračuje praxe postupného trpělivého vytěsňování vozidel z vozovek, pochopitelně až na výjimky (zákazníci, řemeslníci, návštěvy).

Několikrát se v minulém měsíci strážníci angažovali v řešení sousedského sporu v oblasti Východní Stráně. Dosavadní domluvy nepomohly, proto byl sebrán důkazní materiál a celou věc jsme postoupili přestupkové komisi v Brandýse nad Labem. Dlužno dodat, že jde o provozování zařízení rušícího svým hlukem obyvatele okolních domů.

V závěru měsíce pak strážníci „zadrželi“ 4 podezřele se chovající nezletilce. Ukázalo se, že si teenageři hrají s airsoftovými zbraněmi, bohužel bez dozoru dospělých a na veřejně přístupných místech v obytné zástavbě. Strážníci je poučili o platných zákonech, které regulují držení a používání zbraní, a poté je s pokáráním předali rodičům. V souvislosti s tímto incidentem žádáme všechny rodiče, aby dobře zvážili, zda dají svým dětem do rukou střelné zbraně, resp. aby dohlédli na to, co jejich ratolesti dělají ve svém volném čase. Plastová kulička sice nikoho neusmrtí, ale třeba poranění oka způsobit může. Nehledě na realistické provedení airsoftek, které může vést k záměně za opravdovou zbraň. A následky takového omylu už mohou být tragické.

-sob- 

(Pozorný čtenář mě upozornil, že se mi podařilo poplést si světové strany. Sousedský konflikt tak zatím trvá ve východní části obce, nikoli v západní, jak jsem nesprávně uvedl. Údaj jsem opravil a omlouvám se, sob.)