Obecní policie v dubnu: Profesionální zásah při odchytu psa

Několik oznámení o pohybu zaběhnutého psa po obci předcházelo jeho profesionálně zvládnutému odchytu v ulici U Prutníku. Nejen o něm si můžete přečíst v pravidelné rubrice o činnosti obecní policie.

Počátkem dubna hlídka v oblasti Západní Stráně narazila na znečištěnou komunikaci. Strážníci při následném šetření zjistili, že silnici znečišťují vozidla vyjíždějící z blízké stavby. Přítomný stavbyvedoucí přislíbil, že nepořádek z vozovky zmizí odpoledne po skončení pracovní směny a on sám bude i nadále dohlížet, aby vždy odpoledne byla uklizena. Strážníci pak mohli nejen ke své spokojenosti při kontrole konstatovat, že slibu dostál.

Ještě v první dubnové dekádě se o další vzrušení postaral pes volně pobíhající prakticky po celé obci. Nakonec se ho podařilo „dopadnout“ na základě telefonátu bdělé občanky v ulici U Prutníku. Odchytu se zúčastnili kromě strážníků i ohlašovatelka, místostarosta a několik zvídavých dětí. Ty jsme museli vykázat do bezpečné vzdálenosti, zvíře se totiž sice nechovalo agresivně, ale bylo zjevně vystresované, a děti s koly mu na klidu nepřidaly. Po několika minutách se zásluhou profesionálního postupu hlídky obecní policie podařilo psa dostat do kufru služebního vozu a odvézt ho do kotce v Líbeznicích. Pro přítomné „civily“ byl odchyt zajímavou ukázkou toho, že práce strážníků není úplně bez rizika. Pes neměl žádný identifikační znak, přesto se jeho majitel ozval ještě týž den večer a po uhrazení pokuty a napomenutí si ho mohl odvézt domů.

Do poloviny dubna se stačili strážníci postarat i o sraženého srnce, kterého předali myslivecké stráži, a odklidit ze zahrady ve Spojovací ulici sáček s jedem na drobné hlodavce. Bohužel se asi už nepodaří zjistit, kdo a proč jed někomu na zahradu hodil. 

V průběhu celého měsíce pak strážníci prováděli průběžnou kontrolu dodržování veřejného pořádku a pravidel silničního provozu. Zaznamenáno (a řešeno vesměs domluvou) bylo stání na přechodu pro chodce, stání na chodníku, parkování v obytné zóně a stání v autobusové zastávce. Překročení povolené rychlosti tentokrát naměřeno v dubnu nebylo.

-sob-