Obecní policie v dubnu: Několik pokut za rychlost

Duben se ukázal jako měsíc, v němž byli strážníci po poměrně dlouhé době „úspěšní“ v udělování pokut za překročení rychlosti. Přesto buďme rádi, že z dlouhodobého hlediska se překračování rychlosti, alespoň tedy v úsecích, kde obecní policie může provádět její měření, nejeví v Předboji jako velký problém. 

V dubnu obecní policie připravila taky proškolení a přezkoušení žáků 1. stupně ZŠ v Líbeznicích, včetně předbojských, ze základních pravidel silničního provozu, A setkání na podobné téma se uskutečnilo i v naší mateřské škole.

Pokud se týká hříšníků z řad řidičů, kteří překročili nejvyšší povolenou rychlost v obci, ani jeden z nich nebyl z Předboje. Snad ale i „přespolním“ pomohou udělené pokuty zapamatovat si, že v obcích je maximální povolená rychlost omezena 50 km/h.

Naopak pouze domluvami byly v dubnu řešeny parkovací prohřešky. Přísnější postih ale zřejmě přijde na řadu už teď v květnu. Například v oblasti Západní Stráně se totiž rozmáhá parkování vozidel návštěvníků dětského hřiště, což je dost nemilý a nečekaný důsledek jeho otevření.

Neúspěšní pak byli strážníci jak v odchytu zaběhnutých psů (2 nahlášené případy), když v době příjezdu hlídky byli psi již pryč (z toho v jednom případě si dle očitého svědka psa odchytil sám majitel), tak ve zjištění údajného přestupku spočívajícího v rušení nočního klidu (stěžovatel byl ale anonymní, je tedy možné, že si ze strážníků jen hloupě vystřelil).

Naopak kontrola dvou podezřelých osob s baterkami dopadla dobře. Ukázalo se, že okolo parovodu se nepohybují „sběrači“ kovů a kabelů ani zakladatelé černých skládek, ale pracovníci na jeho pravidelné kontrole.

-sob-