Obecní policie v červnu: Pozor na nezvané návštěvy!

Po delším období klidu se v červnu opět začaly objevovat případy vloupání do rodinných domů či alespoň pokusů o ně. A v Předbojském rybníku došlo k rozsáhlému úhynu ryb.

Velmi nepříjemné jsou noční návštěvy nikým nezvaných návštěvníků. Tím spíš, že dotyční pachatelé (nebo pachatel) se vloupávají do domů bez ohledu na to, zda je někdo doma, nebo je dům prázdný. Vlastně zatím v domech jejich obyvatelé spali ve všech případech. Na jiném místě jsme již na obecním webu upozorňovali, abychom si všichni dávali pozor na pohyb neznámých osob, i na to, abychom, pokud je to možné, v noci zavírali všechna okna a dveře v přízemí. Od věci není ani spuštění zabezpečovacího zařízení, pokud ho máme pro takový účel naprogramované („zastrážení“ přízemí“, spíme-li v prvním patře/podkroví). O dalším vývoji vás budeme informovat, jakmile se něco dozvíme. V tuto chvíli však děkujeme obecní policii za spolupráci při pátrání, o jejímž konkrétním obsahu nebudeme z pochopitelných důvodů zatím informovat.

Další červnová nepříjemnost se závažnými důsledky, u níž při jejím zjištění pomáhali strážníci obecní policie, je úhyn ryb v Předbojském rybníku. Zatím nevíme přesně, co ho způsobilo, ale vše nasvědčuje průniku neznámé látky do vody. Aktuálně se snažíme zapojit další veřejné orgány či organizace (ČIŽP, Povodí Labe, Krajská hygienická stanice, Odbor životního prostředí MěÚ v Brandýse nad Labem), aby se situací okolo rybníka začaly konečně vážně zabývat.

Strážníci pokračují i v postihu řidičů parkujících zejména ve veřejné zeleni v obytných zónách. Převažuje postih formou domluvy, ale jeho účinnost je dlouhodobě nižší ve srovnání s postihem finančním, k němuž v červnu v jednom případě strážníci přistoupili. Hlídka obecní policie ale kontrolovala i vozidla stojící delší dobu na jednom místě, v jednom případě u rybníka, druhé bylo odstaveno v Dlouhé ulici. Ani v jednom případě se naštěstí nepotvrdilo, že by byl automobil odcizen nebo vrak, a majitelé si je odvezli.

-sob-