Obecní policie v červnu: Návrat k „normálu“

Červnová svodka o činnosti našich strážníků je stále relativně skromná, přece jen doznívá „koronavirový“ klid. Už se nám ale zase rozjíždějí řidiči, rozbíhají psi a rozjuchávají opilci.


Při několika uskutečněných měřeních rychlosti projíždějících vozidel byli odchyceni tři delikventi, z toho dva ma Hlavní a jeden na Velkoveské. Dosáhli rychlosti 63, resp. 69, resp. 72 km/h, po odečtení tolerance (3 km/h) se tak i ten nejrychlejší vešel do překročení maximální povolené rychlosti v obci o 20 km/h. Uložené blokové pokuty zaplatili všichni.

Volně pobíhající pes, zlatý retrívr, byl odchycen v ulici Západní Stráň. V tomto případě ještě strážníci zvolili vůči majitelce velmi mírný donucující prostředek – domluvu.

Pro obec, tedy nás všechny, nemilé události, se odehrály dvě. Jedna dopadla „uspokojivě“, na druhou jsme se „složili“. Zhruba v polovině měsíce došlo k přeražení mladého stromku v Nové ulici. Ve spolupráci s obecním úřadem a několika občany Předboje se strážníkům podařilo vypátrat pachatele. Ten potom s vydatným přispěním obecní policie uhradil vzniklou škodu. Strom tak může být vysazen znovu bez dodatečných nákladů. Nic to ale nemění na tom, že se stále znovu a znovu setkáváme s násilím na těch, kteří se nemohou bránit. To úklid pneumatik složených u rybníka byl proveden na účet a s využitím pracovníků obce, protože toho, kdo je tam „uskladnil“, se vypátrat nepodařilo.

-sob-