Obecní policie v červnu: Bezpečný domov

V rámci preventivní činnosti obecní policie se v zasedací místnosti OÚ konala přednáška pro seniory. O tom a dalších aktivitách uvnitř článku.

Jednou z nejdůležitějších součástí práce policie je v rámci možností pomáhat nejohroženějším obyvatelům, aby se nestávali oběťmi trestných činů, věděli, jak se mají chovat v případě ohrožení majetku, zdraví, života. Za tím účelem se 4. června odpoledne sešli naši strážníci se seniory. Po několika podobných akcích v mateřské škole, které patří k velmi úspěšným, věříme, že i toto setkání, na němž byl představen projekt OP Líbeznice zmíněný v názvu článku (Bezpečný domov) nebylo poslední.

Nerepresivním způsobem probíhaly v červnu i kontroly výskytu vozidel v obytných zónách. Pokuty strážníci neudělovali, všem domlouvali. Stále ale nerozumím, proč řidiči vozidla odstavují do trávy dokonce i v místech, kde je dost místa na asfaltu.

Potěší, že při kontrole rychlosti nebyl strážníky zaznamenán žádný přestupek, všichni řidiči tedy uvnitř obce jeli podle předpisů.

Závěrem prosím, všímejte si osob, které neznáte, po delší době bylo hlášeno vniknutí na pozemek a odcizení stavebního materiálu, byť nevelké hodnoty.

 

-sob-