Obecní policie: Lednový rekord

Rekordmanem měsíce ledna se stal se svým smutným rekordem řidič, jemuž obecní policisté naměřili na Hlavní ulici rychlost 79 km/h. Chcete vědět víc?

Nebyl ale jediný, kdo překročil povolenou rychlost v obci o více než 20 kilometrů v hodině. Policisté nachytali ještě další dva takové řidiče. Celkem 4 řidičům pak bylo naměřeno překročení rychlosti o méně než 20 kilometrů v hodině, tj. maximálně 72 km/h, neboť 3 km/h se odečítají v rámci tolerance silničního rychloměru (radaru).
Nejen vozidla v pohybu jsou ale v hledáčku obecní policie. Ani stání na chodníku, „prosvištění stopky“ nebo parkování v autobusové zastávce tak nezůstalo bez následků (postiženo bylo 5 majitelů motorových vozidel).
Obecní policie ale také kromě jiného asistovala u dvou vyloupených automobilů, řešila oznámení o obtěžování a prověřovala jedno „podezřelé“ vozidlo, u něhož se naštěstí ukázalo, že mělo jen poruchu (přesto patří dík pozorné oznamovatelce).
(sob)