Obecní policie: Číslo popisné nesmí chybět

Neoznačení domu číslem popisným je přestupek. Hlavně vás ale v případě potřeby obtížně hledá lékař, pošťák, kurýr apod. A většinou jsou přece takoví hosté vítáni nebo je dokonce potřebujeme.

Chybějící tabulka s číslem popisným může být jednak potrestána tisícikorunovou pokutou v blokovém a desetitisícikorunovou ve správním řízení, protože ji zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích jako přestupek kvalifikuje. Především ale taková tabulka umístěná na viditelném místě – na plotě či na stěně domu – usnadňuje orientaci lékařům, pošťákům, kurýrům, policii…
Z výše uvedených důvodů velmi doporučujeme nemovitosti řádně označit (je-li popisné číslo přiděleno).
-sob-