Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 3/2019

o poplatku za komunální odpad. Ke čtení i stažení zde.

Vyhláška byla schválena dne 23.12.2019 a účinnosti nabývá 15. dnem po dni vyhlášení.

Datum vyvěšení: 23. 12. 2019 / 14:25