Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 2/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ke čtení i stažení zde.

Vyhláška byla schválena dne 27.11.2019 a účinnosti nabývá 1.1.2020.

Datum vyvěšení: 02. 12. 2019 / 18:07