Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci k přečtení zde. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.