O vzniku předbojské kroniky

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás tímto informovala, že kronika r. 2008 byla dokončena již v r. 2009 a byla již rovněž vytištěna. Jedná se o 1. díl kroniky obce doplněný stručnou historií od prvních zmínek o obci, které pocházejí z r. 1253 až do r. 1828.
Z technických důvodů nebylo zatím možné umístit tuto kroniku na webové stránky obce. Je však možné zapůjčit si kopii této kroniky v místní obecní knihovně (výpůjční hodiny středa 15.00 až 18.00 hod.). V knihovně je možné půjčit si též CD s fotografiemi k této kronice. Jinak je možné nahlédnout do alba fotografií ke kronice 2008 na OÚ, avšak pouze po dohodě a za přítomnosti kronikáře. II. díl kroniky (r. 2009) je ještě v tisku, na III. díle (r. 2010) právě pracuji.
Vzhledem k tomu, že se v obci nikdy nepsala oficiální kronika, připravuji v současné době ještě přehled celé historie obce, kde hodlám uvést stručné shrnutí všecho, co se mi podaří zjistit (od prvních zmínek o obci až do současnosti).
Když jsem v roce 2008 začala s kronikou, neměla jsem v úmyslu vracet se do minulosti. Postupně jsem si však začala uvědomovat, že by bylo dobré zdokumentovat vše, co se dá a pro období po druhé světové válce využít ještě vzpomínek pamětníků, kterých už mnoho není. Od té doby usilovně pátrám a sháním všechny dostupné informace a fotografie. Události v obci v období před volbami mě v mém snažení ještě utvrdily. Diskutovalo se hodně o všem možném a ne vše, o čem se mluvilo a psalo byla pravda. I přes vysvětlování některých starousedlíků, myslím, že ne vždy se to podařilo. Rozhodla jsem se tedy uvést věci na pravou míru a představit historii a vývoj naší vesnice touto cestou. Zatím alespoň několika úryvky z připravovaného přehledu historie. Podotýkám, že v některých případech to není konečná forma zápisu, neboť tam, kde to půjde budu se snažit informace ještě maximálně doplnit.
Na závěr bych chtěla upozornit, že bych byla vděčna za jakékoliv další podklady mapující minulost obce, ať už se jedná o fotografie, popis událostí z té doby, staré doklady, záznamy, korespondenci apod., které mají nějaký vztah
k obci, resp. k událostem v obci.
Toto se týká, samozřejmě, i doby současné. Pokud existuje něco, o čem bych nemusela vědět a co do kroniky patří, dejte mi, prosím, vědět. Uvítám cokoliv, ale vyhrazuji si právo, použít do kroniky jen to, co tam skutečně patří nebo to, co uznám za vhodné.
Kontaktovat mě můžete na tel. 723 550 319 nebo mailem na adrese jpaderova@seznam.cz.
Jitka Paděrová
kronikářka