Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 1/2012

o místních poplatcích v obci Předboj. Ke čtení i stažení zde, tady příloha.

 

Text předchozí (již zrušené) vyhlášky:
1/2011