O knihovně

Půjčování knih má v naší obci dlouhou tradici. Některé svazky byly evidovány ve Veřejné obecní knihovně Předboj pravděpodobně již v první republice. Knihovna bývala umístěna v budově dnešního obecního úřadu vedle ordinace praktického lékaře. Po dobu stavebních úprav těchto prostor byla přemístěna do kulturního domu /nyní provozovna Typa/. V 70. letech byla už zase v původních prostorách. Během rekonstrukce 1985-1987 byla přemístěna do tělocvičny TJ Sokol /nyní PR PRINT/. Po dokončení oprav celé budovy je umístěna v nové části obecního úřadu vchod společný s prodejnou. Za uplynulou dobu se vystřídalo na postu knihovníka více občanů. Připomenout chci například Vlastu Vondráčkovou, Václava Kučeru, Jitku Paděrovou, Libuši Jančarovou, Jindřišku Hraškovou a další.

Obecní knihovna Předboj byla zapsána do evidence knihoven ministerstva kultury v roce 2002. V současné době je evidováno kolem 2300 svazků stálého knižního fondu. Mimo tyto knihy je pro čtenáře připraveno 150 svazků z výměnného knižního fondu Knihovny města Mladá Boleslav, které jsou zapůjčeny vždy na 1 rok.
Obecní knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.
S Husovou knihovnou v Říčanech máme také uzavřenou smlouvu o poskytování knihovnických služeb. Tím získáme ročně cca dalších 40 knižních novinek a knihy z výměnného fondu. Ke konci roku 2008 jsme měli zapůjčeno cca 400 ks knih různých žánrů. Výměny probíhají 2x ročně.
V roce 2008 bylo zaregistrováno 25 čtenářů, což sice bylo méně než v předchozích letech, ale počet výpůjček se zvýšil téměř na dvojnásobek. Bylo zakoupeno 21 svazek nových knih různých žánrů, počínaje např. dětskou encyklopedií, přes pokračování Harryho Pottera, romány pro ženy až po encyklopedie 1000 let-Milníky světových dějin, Lexikon malířství atd. Snažíme se o zlepšení prostředí a lepší orientaci čtenáře. Pro občany je k dispozici volný přístup na internet. Požádali jsme o dotaci Středočeského kraje. Tím bychom vyřešili lepší informovanost čtenářů a celkově zlepšili prostředí.
Těšíme se na další čtenáře, kteří navštíví naši Obecní knihovnu a určitě neodejdou s prázdnou.
Jana Šandarová, knihovnice