Nově zrekonstruované víceúčelové hřiště v provozu

Protože nám 6.11.2016 přálo počasí, mohli jsme ještě v konci letošní sezóny zahájit provoz na nově rekonstruovaném víceúčelovém hřišti. Po několika opakovaných podání žádostí o dotaci jsme byli úspěšní v programu Středočeského fondu rozvoje obcí a měst financovaného z rozpočtu Středočeského kraje. Dotace Středočeského kraje činila 500 000,- Kč a projekt byl realizován ve výši 1 087 620,- Kč.

Věříme, že hřiště bude v plné míře využíváno zejména mládeží a dětmi, proto prosíme všechny návštěvníky, zejména pak rodiče dětí, aby respektovali pokyny v Provozním a návštěvním řádu.

Pavla Příšovská, starostka