Nové dětské hřiště v Předboji

PB190307V lokalitě Západní Stráně je v současnosti realizován projekt nového dětského hřiště pro předbojské děti. Včera započaly první práce spojené s betonováním základů a kotvením herních prvků, které budou následně po vytvrdnutí betonu doplněny dalšími částmi. Tyto prvky jsou nyní viditelně označeny, aby nebyly do ukončení veškerých montážních prací používány. Prosíme tedy všechny obyvatele, aby prvky skutečně nebyly ještě užívány a nedošlo tak k poškození kotvení v betonu.

Děkujeme.             Pavla Příšovská