Nové dětské hřiště na Západní Stráni dokončeno

Jistě jste již všichni zaznamenali, že projekt dětského hřiště v lokalitě Západní Stráně byl již dokončen. V krátkosti mi dovolte projekt v čase a číslech představit.

S informací o připravované výzvě ministerstva pro místní rozvoj jsme na sklonku roku 2014 začali s prvotními přípravami projektu, se kterými nám pomohly i naše děti z mateřské školky, které se po dohodě s paní ředitelkou zábavnou formou dotazníků a výkresů příprav projektu zúčastnily. Dětem tedy tímto způsobem ještě jednou děkujeme.

V lednu roku 2015 jsme již připravovali konkrétní žádost s představou herních prvků s cenou necelých 600 000,- Kč, která byla v únoru podána na MMR. Financování MMR mělo pokrýt 70% celkové ceny za realizaci dětského hřiště. Pak nastává několikaměsíční čekání na rozhodnutí o přidělení dotace, abychom se v květnu roku 2015 dozvěděli, že naše žádost nebyla schválena nikoliv z důvodu nedostatků ať již formálních nebo faktických, ale z důvodu nedostatku financí, kdy alokovaná částka byla podstatně nižší než byl zájem uchazečů. Byli jsme zároveň informováni, že jsme zařazeni do tzv. náhradníků. V říjnu jsme pak byli vyzváni k doložení dalších nezbytných podkladů ke schválení, pokud náš zájem o dotační titul trvá. Po kontrole ze strany ministerstva jsme získali registraci projektu a v prosinci roku 2015 obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace v částce 391 003,- Kč z celkové ceny realizovaného projektu 558 576,- Kč. Následně byly herní prvky instalovány a v dubnu 2016 po garančních prohlídkách bylo používání herních prvků malou sportovní soutěží dětí oficiálně zahájeno.

Aby na velkém volném prostranství byl prostor dětského hřiště nějakým způsobem vymezen, rozhodli jsme se pro oplocení zelení ze stromů a keřů. Do budoucna vzrostlá zeleň by měla navíc přirozeně clonit i návaznou zástavbu rodinných domků. Zeleň včetně výsadby jsme pořídili za 59 868,- Kč. Téměř celá výsadba byla pak pořízena z příspěvků, které obec formou daru obdržela. Rádi bychom poděkovali společnosti WEMAC s.r.o. za poskytnutí účelového daru ve výši 50 000,- Kč i Vám všem ostatním, kteří jste se zúčastnili loňského vánočního koncertu v YARD Resortu, neboť z výtěžku dobrovolného vstupného bylo prostřednictvím pořadatelky tohoto koncertu obci na zeleň předáno 5 020,- Kč.

Na závěr bych pak ještě ráda podotkla, že věřím, že všichni budou dětské hřiště využívat k účelu, ke kterému bylo vybudováno, že ohleduplní budou na svých procházkách i kolemjdoucí pejskaři, neboť v jejich bezprostřední blízkosti se pohybují a hrají děti. Také bych ráda požádala všechny návštěvníky hřiště, kteří mají potřebu dopravit se na něj automobilem, aby neparkovali a neotáčeli se na komunikaci, kde se děti rovněž mohou pohybovat a hrát si.

Pavla Příšovská, starostka

Smlouva o dílo, na jejímž základě bylo hřiště vybudováno, je k dispozici zde.