NOVÁ VÝSADBA V ULICI SPOJOVACÍ

Vážení občané,

minulý týden byly v ulici Spojovací, na obecním pozemku parc. č. 273/29, vysázeny čtyři nové dřeviny – Habr obecný “Carpinus betulus – Fastigiata”, s obvodem kmene 12-14 cm, se zemním balem. Tato nová výsadba je výsadbou náhradní za pokácený Modřín opadavý. Odbornou firmou bylo doporučeno vysázet středně vzrostlé listnaté stromy, které lépe esteticky navazuji na již zvolenou uliční zeleň v okolí. O nové stromy se bude starat údržba obce.