Nová dopravně – bezpečnostní opatření v obci

Vzhledem k dlouhodobě neřešené dopravní situaci kolem autobusových zastávek v obci před obecním úřadem, jsme se na základě podnětů občanů rozhodli k uskutečnění řady dopravně-bezpečnostních opatření tak, abychom v maximální možné míře zajistili bezpečnost nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, zejména našich malých školáků při příjezdu ze školy a to mezi 13:00-15:00 hodinou.

V současné době je realizováno dopravní opatření podle návrhu doc. Ing. Josefa Kocourka, Ph.D – Návrh SDZ na silnici č. III/0086 v obci Předboj v blízkosti zastávky VHD, které mj. zahrnovalo:

  • instalaci dvou nových svislých dopravních značek C 14a („Neobjížděj autobus“) před oběma zastávkami v obci v kombinaci s nástřikem VDZ značky A12b „děti“ před  zastávkou VHD „Předboj“ ve směru na Neratovice. Právě v tomto směru by výše uvedené opatření mělo výrazně omezit počet řidičů objíždějících autobus na výstupní zastávce, před kterou se v bezprostřední blízkosti nachází VDZ V 7a „přechod pro chodce“,
  • možnost dohledu ze strany Obecní Policie nebo PČR a řešení přestupků v případě porušení příkazu C 14a,

z hlediska bezpečnosti silničního provozu je současná vzájemná poloha zastávky „Předboj“ (směr Neratovice, resp. konečná zastávka) a VDZ V 7a (přechodu pro chodce) nevyhovující a nebezpečná. Obec Předboj hodlá i v souvislosti s budoucí revitalizací prostoru návsi najít optimální polohy zastávek a přechodů pro chodce (resp. nejen zde, ale i v celé obci Předboj). Realizované opatření je dočasné, jedná se o I. etapu postupného zlepšování bezpečnosti silničního provozu v centru obce, tedy, jak už bylo řečeno, do doby realizace nových autobusových zastávek.

Svislé  dopravní značky jsou již instalovány, na provedení nástřiku vodorovné dopravní značky A12b „děti“ před stávající zastávkou VHD „Předboj“ ve směru na Neratovice se čeká na vhodnější klimatické podmínky.

Další opatření ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu

Zaměstnanci údržby úřadu /tímto jim chceme poděkovat/, kteří jsou nyní i pověřenými osobami k zastavování vozidel k bezpečnému přechodu dětí a mládeže, dohlíží každý všední den na bezpečnost školáků při příjezdu autobusové linky č. 368 ve směru od Líbeznic mezi 13:00-15:00 hodinou.

Dále je na základě instalace nového dopravního značení „Neobjížděj autobus“ v součinnosti s Líbeznickou obecní policií kontrolováno dodržování tohoto nového značení a již byla udělena řada pokut. Doufáme, že tato opatření povedou k bezpečnějšímu provozu v naší obci, zvláště ve vztahu k našim malým školákům.

Samozřejmě připravujeme řadu dalších opatření bezpečnosti provozu v naší obci o kterých Vás budeme průběžně informovat.