Nouzový stav: Svoz odpadů a nakládání s nimi

Informace svozové společnosti FCC ohledně svozu i odloženého odpadu mimo popelnice naleznete zde.

Tady pak najdete přehledný leták od ministerstva živostního prostředí s návodem na nakládání s opady podle toho, zda jste domácnost bez karantény, s karanténou, s prokázaným onemocněním nebo je v karanténě celá obec.

Dbejte prosím všech uvedených pokynů, pomáháte sobě i ostatním.