Nouzový stav: Na poštu smíme

Ministerstvo vnitra sdělilo, že návštěva pošty je úřední záležitost, odpověď na naši žádost o udělení výjimky je tady.
Vyplňte si tedy příslušný formulář a doufejme, že to ministr sdělil i policistům v poli.