Neznámý vlastník – stav k 1.8.2022

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník zde.

Brožura vydaná ÚZSVM o problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků zde.

Datum vyvěšení: 23. 09. 2022 / 10:38
Datum sejmutí: 31. 12. 2023 / 10:28