Nebezpečný odpad a biologický odpad (14.3.)

OÚ Předboj a FCC Česká republika s.r.o. pořádají 14.3.2020 od 10.30 do 11.15 hodin sběr nebezpečných odpadů. Plakátek s bližšími informacemi naleznete zde.

Zároveň od 8 do 12 hodin Na Vršku bude přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, rostliny) Kontejner na veškerý bioodpad ze zahrad bude zajišťován několikrát v roce.