Návrh – Závěrečný účet obce Předboj za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu  zde a příloha k nahlédnutí zde.