Návrh – Závěrečný účet obce Předboj za rok 2018

k nahlédnutí zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předboj, zde.