Návrh – Závěrečný účet obce Předboj včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Návrh – Závěrečný účet obce Předboj včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 naleznete zde.