Návrh – Závěrečný účet DSO Svazek obcí Pod Beckovem za rok 2020

Celý návrh Závěrečného účtu k nahlédnutí zde.  a příloha k nahlédnutí zde.