Návrh – Závěrečný účet DSO Svazek obcí Pod Beckovem za rok 2019

Celý návrh včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření naleznete zde

Datum vyvěšení: 09. 04. 2020 / 10:47