Návrh – Závěrečný účet DSO Svazek obcí Pod Beckovem za rok 2019

Celý návrh včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření naleznete zde