Návrh závěrečného účtu DSO „REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA“

Návrh naleznete zde. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření naleznete zde. Rozvahu zde. Výkaz pro hodnocení zde.