Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM pro rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020 naleznete zde a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zde.