Nastal čas podružných vodoměrů

Ten, kdo si chce uplatnit odpočet na stočné, musí poslat fotografii podružného vodoměru s konečným stavem. Uveďte vždy příjmení a adresu odběrného místa.

Dále je třeba uhradit zálohy dle smlouvy na stočné na rok 2021 (700,- Kč/osoba/rok), do poznámky uveďte příjmení.…