Byl nalezen větší svazek klíčů

v ulici Pod Vrškem. Klíče jsou k vyzvednutí na OÚ.