Nakládání s odpady

Přehled organizací a služeb zajišťovaných pro občany Předboje v oblasti nakládání s odpady.

 

Likvidaci odpadu zajišťuje pro obec na základě smlouvy společnost A.S.A.

Komunální odpad
Nádoby  jsou vyváženy vždy v úterý
1x za týden (nádoba o objemu 120 l), nebo
1x za 14 dní – liché týdny (nádoba o objemu 120 l), nebo,

1x za týden (nádoba o objemu 80 l určená pro osamělé osoby, jejichž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod, případně jiná sociální dávka),

Tříděný odpad
Odpad lze třídit na tyto komodity:
papír,
plasty,
bílé sklo,
barevné sklo,
nápojový karton.

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad jsou v ulicích:
Ke Tvrzi,
Pod Hřištěm,
Zvonková,
Východní Stráň,

Čenkovská.

Velkoobjemový odpad je komunální odpad větších rozměrů.
Jeho odvoz je zajišťován 4x ročně přistavením 2 velkoobjemových kontejnerů v průběhu 3 dnů.

Nebezpečný odpad
Odvoz je zajišťován 2x ročně svozovou firmou.

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií
Odvoz odpadu větších rozměrů je zajišťován 2x ročně svozovou firmou.
Drobná elektrozařízení je možno odevzdat do sběrného boxu na obecním úřadě.

Bioodpad
Likvidace bioodpadu je zajišťována prostřednictvím firmy A.S.A.
Nádoby jsou k pronájmu i se zajištěním odvozu v období duben – listopad, svoz je 1x za 14 dnů – sudé pondělí, objednání je možné u paní Langové na obecním úřadě.

Ceník pro rok 2013:
nádoba 120 l – 486,- Kč,
nádoba 240 l – 737,- Kč.