Nabídka obecního dřeva, s možností odběru pouze v neděli 21. května

Obec Předboj,

nabízí obyvatelům s trvalým pobytem v obci, odvoz dřeva zdarma. Dřevo se nachází na fotbalovém hřišti obce Předboj. Odvoz bude možný tuto neděli, 21. května, v době od 8 do 12 hodin. Na místě bude zaměstnanec údržby obce, který bude samotný odvoz koordinovat. Odběr dřeva bude možný pouze pod jeho dohledem.

Váš obecní úřad