Ministerstvo životního prostředí – zahájení zjišťovacího řízení

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe – oznámení koncepce

– průvodní informace ke zveřejnění zde:

Datum vyvěšení: 12. 01. 2015 / 16:19