Měření rychlosti

V poslední době jsme přijali několik stížností na vysokou rychlost vozidel projíždějících zejména v obytných zónách. Proto jsme požádali o spolupráci Policii České republiky.

Nutné to bylo proto, že je to právě republiková policie (PČR), která vymezuje policiím obecním/městským místa měření. Vzhledem k tomu, že v současné době není na straně PČR vůle rozšiřovat strážníkům oblast jejich „radarové působnosti“, přislíbila PČR, že měření bude provádět sama.
-sob-