Malování v Dlouhé

12.10. 2010 jsme se sešli v ulici Dlouhé, aby dětičky pomalovaly a zkrášlily silnici svými obrázky, za které byly sladce odměněny.