MŠ Předboj: K avizovaným změnám

Už nějakou dobu žije část Předbojáků děním okolo předbojské mateřské školy. Vše souvisí především s personální změnou v osobě ředitelky. Nyní přinášíme podrobnější informace. Dříve to nešlo, definitivní složení pedagogického týmu známe teprve od včerejška.

Úvodem děkujeme dosavadní paní ředitelce a přejeme hodně úspěchů v dalším životě.

A teď si představme ty, s nimiž se začnete ve školce setkávat od pondělí.

Nová paní ředitelka, Ing. Kateřina Beránková, bydlí v Předboji a přede dvěma lety působila ve školce jako učitelka. Je absolventkou Pedagogické fakulty ČZU, obor Praktické vyučování, se státní zkouškou z pedagogiky, psychologie, didaktiky praktického vyučování a ekonomiky. Dále má za sebou úspěšně zvládnuté Doplňující pedagogické studium v oboru Speciální pedagogika. V rámci programu celoživotního vzdělávání absolvovala studium v následujících oborech: Komunikační dovednosti, Prevence sociálně patologických jevů, Zásady laické první pomoci, přičemž studium bylo vždy ukončeno závěrečnou zkouškou. Paní Beránková je také absolventkou Technické univerzity v Liberci.

Ve školce začnete potkávat také novou paní učitelku, Bc. Vendulu Zetkovou z Postřižína. Dříve působila v mateřské škole v Březhradě. Je absolventkou ročního pomaturitního studia Swallow School of English, Univerzity Jana Amose Komenského v oboru Speciální pedagogika vychovatelství se zaměřením na logopedii a v současné době studuje posledním rokem na Univerzitě Jana Amose Komenského magisterské studium v oboru Diagnostika a poradenství.

A co nás ve školce čeká příští týden? Určitě bude svolána (mimořádná) třídní schůzka. Vše ostatní ale paní ředitelka Beránková plánuje a organizuje tak, aby změny proběhly ve vztahu k dětem co nejcitlivěji. Školka tak bude od pondělí fungovat v naprosto běžném režimu. Ráno bude přítomna paní učitelka Simona, kterou už děti znají, a samozřejmě paní ředitelka, kterou si snad některé děti také ještě pamatují. Představena jim bude nová paní učitelka Vendulka, která je milá a na děti už se, stejně jako paní ředitelka, moc těší.

sob, Kateřina Beránková