MŠ Předboj: Ještě jedna novota

Ještě jednu personální změnu jsme v posledním týdnu přece jen zaznamenali. Paní ředitelka tak přistoupila k výběru jiné uchazečky, jejíž stručný profil přikládáme.

Paní učitelka Ingrid Wintersteiner bydlí v Předboji. Je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy a vzhledem k tomu, že je rovněž zkušenou a dlouholetou pedagožkou, doplňuje si vzdělání v tomto oboru na Pedagogické fakultě ve studijním programu Specializace v pedagogice v oboru Speciální pedagogika. V rámci celoživotního vzdělávání je rovněž absolventkou kurzů Umění komunikace, Sociálního pracovníka a v neposlední řadě řady kurzů arteterapeutických.

Naštěstí došlo k výměně paní učitelky Vendulky po jediném dnu, kdy ve školce působila. A pedagogickému sboru, který obměnami získal nejen na formálním vzdělání, ale především na zkušenostech, přejeme hodně zdaru v náročné práci.

-sob-