Listopad s obecní policií: Pořádek musí být

Tentokrát obecní policie řešila kromě jiného znečištění komunikací. Hříšníci byli ale naštěstí slušňáci. A další polámané stromy…

O tom, že i při stavbě musíme dávat pozor, co nám kde upadne, není jistě pochyb. A když to něco upadne na silnici, můžeme čekat návštěvu obecních strážníků. V jednom případě ani nestačili odjet a už přijel „hříšník“ uklidit. V tom druhém vše vyřešilo pár mailů. Je dobře, že se k sobě ještě pořád umíme chovat ohleduplně.
Ve spolupráci se státní policií strážníci zkontrolovali několik osob pohybujících se po obci, aniž to byli předbojáci.
Pokud se týká měření rychlosti, zaměřila se policie tentokrát na prevenci. I tak sice nachytala na Hlavní ulici dva řidiče, kteří jeli přes 70 km/h, ale především jsme mohli potkat hlídky v obytných zónách a také na výjezdu z obce směrem na Velikou Ves. Prývě v posledně jmenované lokalitě strážníci změřili rychlost cca 75 vozidel, k překročení rychlosti došlo ve třech případech.
Nejzávažnějším prohřeškem měsíce listopadu se tak bohužel opět stalo polámání několika stromů, tentokrát na golfovém hřišti. Nezvládnuté emoce po požití nadměrného množství alkoholu, nedostatečné sexuální vybití, hormonální nerovnováha či prostě snížená hladina IQ? Těžko říct, po pachatelích se bohužel stále pátrá.
-sob-