Letní opravy a údržba komunikací v obci Předboj

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce Předboj schválilo na veřejném zasedání dne 11. 05. 2023 opravy komunikací v majetku obce. Práce probíhaly od května do konce července letošního roku a veškeré opravy realizovala stavební firma TEKR management s.r.o. a firma USK s.r.o.

Zadání prací proběhlo pod vedením Ing. Mariána Kmeče, předsedy výboru pro výstavbu a dopravu obce Předboj. Opravy se týkaly ulic U Prutníku, Spojovací, Dlouhá, Na Jaroši, Čenkovská, U Kůlen, V Dolině a Ke Tvrzi. Provádělo se frézování ploch, čištění vozovek, výspravy asfaltovou směsí, výspravy výtluků tryskovou metodou Turbo, zalévání spár asfaltovou zálivkou za horka. Nejrozsáhlejší opravy se realizovaly na komunikaci Baštěcká v katastru obce Předboj, a to především z důvodu bezpečnosti pro autobusovou dopravu. Stavební firma seřezávala na této silnici i krajnice.  Asfaltový recyklát a zeminu ze seřezaných krajnic jsme uskladnili na pozemcích obce k dalšímu využití a dalším opravám komunikací, (např. komunikace u fotbalového hřiště, doplnění a úpravy cyklotrialového hřiště atp.).

Váš obecní úřad