Strážníci opět zkontrolují parkování (AKTUALIZOVÁNO)

A ne jednou. Po Vánocích se totiž opět začalo rozmáhat stání tam, kde to není dovoleno – v obytných zónách, na veřejné zeleni, v protisměru… Nejproblematičtější je oblast Západní Stráně.

A pozor, kontroly budou probíhat namátkově i v noci, kdy nelze tolerovat denní prohřešky typu „odskočení si s nákupem domů“, vyložení dětí nebo naložení manželčiny maminky apod. Tím spíš, že začala zima, může napadnout sníh a vozidla stojící tam, kde nemají, pak blokují odklízení bílého nadělení, které často probíhá v brzkých ranních hodinách.

Věříme, že hříšníků bude jako šafránu.

Váš obecní úřad děkuje za pochopení!

—————————————————————————————————

Hned první vlna kontrol přinesla následující statisitku:

Čenkovská 1
V Dolině 6
Západní Stráň 8
U kůlen 0
Krátká 1
Zvonková 2
Nová 6
U Prutníku 1.

Číslo za názvem ulice udává počet vozidel, která v ulicích parkovala o posledním víkendu večer po 20. hodině.

Rádi bychom znovu zdůraznili, že při kontrolách nejde o buzeraci, jak se někteří z občanů neoprávněné domnívají. To by strážníci rovnou pokutovali, aktuálně všem pouze domlouvají. finanční postih nastane až při opakování přestupku.

Mnohokrát jsme uváděli pravé důvody: zprůjezdnění ulic, mj. pro dopravní obsluhu, bezpečnost obyvatel, zejména dětí, ochrana majetku. Dosažení právního stavu (ne, v obytných zónách se opravdu nesmí parkovat jinde než na vyznačených místech) je paradoxně až na posledním místě.

-sob-