Kontejner pro velkoobjemový odpad (4.1. a 5.1.2019)

Obecní úřad Předboj a FCC Česká republika s.r.o. pořádají pro naše občany svoz velkoobjemového odpadu a to v pátek 4.1. od 8.00 do 15.00 hod. a v sobotu 5.1. od 8.00 do 12.00 hod. 

Do kontejneru nepatří: nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, stavební odpad, bioodpad a zemina.