Kontejner na biologicky rozložitelný odpad 24.7.2021

V sobotu 24.7.2021 od 8:00 do 12:00 hodin bude Na Vršku přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, rostliny,…).