Kontejner na biologicky rozložitelný odpad (15.1.)

V sobotu 15.1.2022 od 8 do 12 hodin bude Na Vršku přistaven kontejner na veškerý bioodpad ze zahrad (tráva, větve, rostliny) + vánoční stromky.