Kominík nedorazí

Na základě telefonického oznámení firmy KROS sdělujeme, že kominík z vážných zdravotních důvodů v nasmlouvané dny do naší obce nedorazí. Informaci o náhradním termínu nemáme. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci firmy KROS, kde obec pouze poskytuje součinnost při objednávání, obracejte se s případnými dotazy přímo na uvedenou společnost (315 725 558, e-mail: mazourek@kros.cz).
Děkujeme za pochopení.