Školský výbor pomůže s mateřskou školou

Pokud tedy vznikne. Na nejbližším jednání předbojského zastupitelstva bude navrženo jeho zřízení, ale je třeba ho obsadit. Chcete se stát jeho členem/členkou?

Vážení spoluobčané,
v poslední době obecní úřad přijal a řešil několik stížností na činnost naší mateřské školy.

Jsme ale toho názoru, že problémům je třeba předcházet. Proto jsme se rozhodli, že na nejbližším jednání zastupitelstva zřídíme jako jeho poradní orgán školský výbor. Slibujeme si od něj především zlepšení komunikace mezi obcí jako zřizovatelem školky, rodiči a samotnou mateřskou školou.

Každý takový orgán ale musí mít nějaké členy. Předsedat mu ze zákona musí člen zastupitelstva, ale členem může být kdokoliv. Naším cílem samozřejmě je, aby v něm usedli zástupci z řad obce, rodičů i školky.

Vyzýváme proto zájemce o práci ve školském výboru, aby se přihlásili na obecním úřadu a přišli na jednání zastupitelstva (25.9.2013).

Děkujeme za spolupráci.

-sob-