Školku jsme stihli!

Hned po volbách jsme začali s přípravou výstavby mateřské školy v Předboji, kterou do té doby představitelé obce jen slibovali. Například mně v roce 2004.

Nejprve jsme v roce 2011 postavili z vlastních prostředků obce na prostranství za obecním úřadem jednu třídu, letos jsme pak po několika marných žádostech o dotace začali uvažovat o jiném financování dostavby budovy pro druhou třídu.

Zastupitelé, ač někteří zpočátku nebyli dostavbě za peníze z úvěru nakloněni, nakonec s uzavřením smlouvy s Komerční bankou souhlasili. Úvěr ve výši 2 mil. Kč totiž čerpáme v době, kdy jsou peníze relativně levné a nemělo by dojít k ohrožení „obecní kasy“. Zbylou část investice, cca 1,3 mil. Kč platíme tak jako v roce 2011 „ze svého“. Kromě toho věřím, že kolegy přesvědčilo i to, co zaznělo například na posledním zasedání zastupitelstva 17. září, že totiž právě školka je líhní pro nové Předbojáky.

A ač běžně nic takového nedělám, nedá mi to. Děkuji tímto panu starostovi Kodišovi, který záměr výstavby mateřské školy dokázal dotáhnout do úspěšného konce.

Radek Soběslavský

skolka 2_etapa

skolka 2_etapa_2

skolka 2_etapa_3

skolka 2_etapa_4
(foto: kabe)