Rok 2009, rok rekonstrukce

Obecní knihovna Předboj obdržela v roce  2009 dotaci Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 25000,- Kč. Rekonstrukce byla plánovaná ve výši 55 000,- Kč. Vše začalo 12. října, kdy naši pracovníci přestěhovali veškeré vybavení knihovny do zasedací místnosti.

V rámci …

O knihovně

Půjčování knih má v naší obci dlouhou tradici. Některé svazky byly evidovány ve Veřejné obecní knihovně Předboj pravděpodobně již v první republice. Knihovna bývala umístěna v budově dnešního obecního úřadu vedle ordinace praktického lékaře. Po dobu stavebních úprav těchto prostor …

1. čtení v naší knihovně

25. 3. 2011 se v zasedací místnosti OÚ sešlo 17 dětí ve věku 3 – 11 let.

S dětmi jsme si povídaly o knížkách, odkdy a v jaké formě se s nimi setkávají a jak s nimi zacházet. Přečetly jsme …